Ortodoncja na Podlasiu: cena oczekiwana: 1,19 zł za punkt

ms
21-06-2016, 08:05
Podlaski OW NFZ ogłosił uzupełniające postępowania na świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży.

Konkurs ofert dotyczy świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszarze:
- powiatu siemiatyckiego;
- powiatu monieckiego;
- powiatów: augustowskiego, suwalskiego oraz Suwałk.

Okres obowiązywania umów: 16.08.2016 r. – 30.06.2021 r.

Cena oczekiwana:  wynosi 1,19 zł.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem