W Ministerstwie Zdrowia komórka do spraw stomatologii?

ms
17-05-2016, 08:13
ZG PTS poprał wniosek ORL w Warszawie o powołanie w Ministerstwie Zdrowia Departamentu lub Biura ds. Stomatologii.

Poparcie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dotyczy apelu NR 1/R-VII/16, jaki Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie wystosowała 18 marca 2016 r. do ministra zdrowia.

W dokumencie tym czytamy m.in.:
Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawa o izbach lekarskich wyróżnia dwa odrębne zawody lekarza i lekarza dentysty, natomiast w odczuciu Komisji ds. Lekarzy Dentystów, reprezentującej środowisko stomatologiczne Mazowsza, Ministerstwo Zdrowia zajmuje się głównie sprawami ogólnomedycznymi.

Problemy zdrowia jamy ustnej są nieustająco marginalizowane. Wnioskowane utworzenie departamentu lub biura, zajmującego się tylko problemami dotyczącymi stomatologii, a wynikającymi ze specyfiki wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz obszaru jego działań w organizmie pacjenta, dałoby możliwość wnikliwego przeanalizowania problemów związanych ze specjalizowaniem się, kształceniem ustawicznym, a także umożliwiłoby podjęcie niezbędnych działań naprawczych.