Skanery wewnątrzustne za uzupełnienia ceramiczne. Jaki VAT?

ms
26-04-2016, 09:46
Spółka zamierza instalować w gabinetach stomatologicznych bezpłatnie (ewentualnie po uzyskaniu ryczałtowej opłaty) skanery wewnątrzustne wraz z laptopem. W zamian gabinety będą zobowiązane do zamawiania w spółce uzupełnienia ceramiczne (korony, licówki, itp.). Co z VAT?

Sytuacja jest następująca:
Po odpowiednim przeszkoleniu stomatolog będzie dokonywał skanu uzębienia pacjenta. Następnie skan ma być przesyłany do spółki, gdzie jej pracownik (posiadający uprawnienia technika dentystycznego) – zaprojektuje w programie 3D uzupełnienia.

Zaprojektowane uzupełnienie przesyłane będzie do stomatologa do akceptacji. Po jej uzyskaniu pracownik obsługujący urządzenie ma frezować uzupełnienie na komputerowo sterowanej frezarce. Jego praca polegać będzie wyłącznie na zamontowaniu materiału, z którego wycinane jest uzupełnienie oraz wysyłaniu sporządzonego przez projektanta pliku do obrabiarki.

Robota ta nie wymaga żadnych umiejętności związanych z protetyką. Są to czynności związane wyłącznie z obsługą urządzenia (pracownik ten nie jest technikiem dentystycznym).

Tak przygotowane uzupełnienie będzie następnie ręcznie wykańczane: stylizowane, szlifowane i podmalowywane. Czynności te będą wykonywać zatrudnieni w spółce technicy dentystyczni. Po zakończeniu tego procesu nastąpi przesłanie wykonanej pracy do gabinetu stomatologicznego.

Jeżeli proteza będzie spełniać wymogi, dentysta zainstaluje ją pacjentowi.

Rozliczenie finansowe ze stomatologiem nastąpi w cyklach miesięcznych, bądź częstszych.

Spółka pyta jaką stawką podatku od towarów i usług należy opodatkować czynności wykonywane na potrzeby stomatologów. Jej zdaniem czynności te będą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wydał następujący werdykt:
Istnieje możliwość zastosowania zwolnienia od podatku VAT. Podmiotem wykonującym czynności w zakresie protetyki zębowej będzie spółka z o.o., jednakże w celu zastosowania zwolnienia od podatku, decydujące znaczenie ma fakt, iż podstawowe czynności wykonywane będą przez techników dentystycznych. Forma prowadzonej działalności nie ma znaczenia przy zastosowaniu zwolnienia.

Sygnatura ILPP2/4512-1-913/15-3/MN