Książeczka zdrowia dziecka z częścią stomatologiczną od 1 stycznia 2016 r.

ws
22-12-2015, 10:55
Ministerstwo Zdrowia przypomina, że 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie obowiązek prowadzenia książeczki zdrowia dziecka według nowego wzoru. W niej zawarta jest część dotycząca badań stomatologicznych dzieci.

Wzór książeczki zdrowia dziecka określony został w załączniku 6 rozporządzenia ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).

Zakres badań stomatologicznych podany jest na stronach 65 i 76 książeczki.

65 str. X. Badanie stanu uzębienia oraz zdrowia jamy ustnej dziecka do ukończenia czwartego roku życia.

76 str. XII. Badanie stanu uzębienia oraz zdrowia jamy ustnej 

Rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).