Małe kwoty zaplanowane na świadczenia stomatologiczne, jeszcze mniejsze wydatki

ms
22-12-2015, 08:02
Z kwoty przeznaczonej na świadczenia stomatologiczne w 2015 r., w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (1,795 mld zł), podpisano kontrakty o mniejszej wartości (1,754 mld zł), ale i tej kwoty zapewne nie uda się wydatkować.

Jak wynika z analizy autorstwa NFZ, a przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia, w 2015 r. (do końca III kw.) wydano na świadczenia stomatologiczne w ramach NFZ 1,282 mld zł to stanowi 73,07 proc. zawartych kontraktów na cały 2015 r. i 71,41 proc. wykonania planu finansowego na ten rok.

O ile wydatki realizowane byłyby proporcjonalnie do upływającego czasu, powinny wynosić 75 proc., jeżeli już nie plany, to zakontraktowanych kwot.

Dane Ministerstwa Zdrowia wskazują, że prawdopodobnie nie zostanie wykonany plan wydatków założonych na 2015 r. a wynoszący 1,795 mld zł, bowiem na ten rok zakontraktowano usługi o mniejszej wartości 1,754 mld zł.

W dwóch województwach  wykonanie kontraktów było po trzech kwartałach wyższe niż proporcjonalne 75 proc. Są to woj. świętokrzyskie 75,67 proc. i dolnośląskie 75,20 proc.

Najbardziej oszczędnie gospodarowano środkami w woj. mazowieckim 71,06 proc. wykonania kontraktów i małopolskim 71,16 proc.

Najwięcej pieniędzy na leczenie stomatologiczne w 2015 r. (do końca III kw.) wydatkował Śląski OW: NFZ 140,8 mln zł. Jest to 69,04 proc. planu finansowego na 2015 r. i 72,92 proc. zawartych kontraktów.

Najmniej pieniędzy na świadczenia stomatologiczne jest w woj. opolskim: zaplanowano 46,7 mln zł, a zakontraktowano na ten rok usługi o wartości 43,7 mln zł.  

 

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem