Rezydenci krytykują formułę egzaminów specjalizacyjnych

js
16-12-2015, 10:45
Wskazanie literatury, na podstawie której układane są pytania, zmiana formuły niektórych zadań testowych – to część postulatów Zarządu Porozumienia Rezydentów OZZL, skierowanych do ministra zdrowia.

Zarząd Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zabiega u ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła o wdrożenie zmian, które zapobiegłyby bardzo słabym wynikom osiąganym przez przystępujących do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (i to w większości specjalizacji).

Słabe wyniki dotyczą także przystępujących do PES lekarzy dentystów. OZZL wskazuje m.in. na egzamin ze stomatologii dziecięcej.

Zarzuty rezydentów dotyczą m.in.:
- stopnia trudności pytań PES, wykraczającego poza ramy obowiązujących programów specjalizacji;
- formuły niektórych pytań testowych (podwójne zaprzeczenia);
- pytań opartych na pojedynczych doniesieniach i opiniach, a nie na ugruntowanej i potwierdzonej wiedzy;
- pytań, które nie znajdują się w spisie literatury obowiązującej do specjalizacji;
- zasady ustalania terminu egzaminu zaledwie z miesięcznym wyprzedzeniem, co utrudnia m.in. realizację zobowiązań zawodowych (postulat dotyczy wprowadzenia zasady półrocznego wyprzedzenia);
- wymogu, zgodnie z którym dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi ogranicza zaledwie do 5 proc. tę część pytań, które mogą powtarzać się w stosunku do poprzednich sesji egzaminacyjnych.

Rezydenci postulują:
- wprowadzenie zasady wskazywania podręcznika i literatury, na podstawie których układane są pytania;
-  ujawnianie po każdym teście pytań, wraz z odpowiedziami i ich źródłem;
- zapewnienie możliwości odwołania się od wyniku egzaminu.