Zanikające nakłady na stomatologię

Mirosław Stańczyk
15-12-2015, 10:34
Musimy reagować. Domagamy się zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania leczenia stomatologicznego na 2016 r. – zaznacza w rozmowie z infoDENT24.pl dr n. med. Agnieszka Ruchała - Tyszler, wiceprezes NRL i przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL.

Mirosław Stańczyk, infoDENT24.pl: Ministerstwo Zdrowia tłumaczy, że nakłady na stomatologię, asygnowane w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego - rosną. Ponoć  w 2016 r. ma być więcej pieniędzy niż w 2015 r. o kilkadziesiąt mln zł (patrz dane MZ). Nakłady zbliżą się do poziomu 1,832 mld zł. Jest więc dobrze. Z drugiej jednak strony procentowy udział finansowania świadczeń stomatologicznych, w stosunku do nakładów ogółem na system ochrony zdrowia, w 2008 r. wynosił 4,2 proc., w 2016 r. ma to być zaledwie 2,5 proc., a więc zdecydowany regres. Jest zatem dobrze, tylko trochę źle, czy wręcz na odwrót?
Dr n. med. Agnieszka Ruchała - Tyszler, wiceprezes NRL i przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL:  Przypomnijmy, że w czasie tworzenia reformy ochrony zdrowia, budżet przeznaczony na leczenie stomatologiczne miał się kształtować na poziomie ok. 5 proc. całości kosztów świadczeń opieki zdrowotnej. Zapowiedzi pozostały w sferze pobożnych życzeń. Musimy reagować. Domagamy się zapewnienia odpowiedniego poziomu finansowania leczenia stomatologicznego.

Mamy prawo do wyrażania opinii na temat finansowego aspektu funkcjonowania opieki dentystycznej. Nie chcemy tylko recenzować tego co będzie się działo w ramach zapowiadanej kolejnej reorganizacji systemu opieki zdrowotnej, w ramach której pojawiłby się kolejny płatnik zastępujący w działaniach NFZ. Zależy nam na realnym uczestnictwie w tworzeniu lepszych rozwiązań. Deklarację współpracy złożyliśmy na ręce ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Liczymy, że nasza gotowość zostanie wykorzystana w słusznej sprawie.

infoDENT24.pl: Tymczasem Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciła się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do ministra zdrowia ze sprzeciwem w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowa na 2016 r. w części dotyczącej wydatków na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego.
Agnieszka Ruchała - Tyszler: To nasz obowiązek. W 2008 r. na świadczenia stomatologiczne przeznaczono 4,2 proc. budżetu funkcjonujących wówczas Kas Chorych, w 2009 r. koszty leczenia stomatologicznego wyniosły 3,37 proc. całości budżetu, a w 2015 r. 2,73 proc. Natomiast w 2016 r. udział ten wyniesie zaledwie 2,56 proc. całości nakładów na opiekę zdrowotną. Nie sposób dawać przyzwolenia na przenoszenie ciężaru leczenia stomatologicznego na barki pacjentów, którzy chociaż ubezpieczeni, mają niewielkie szanse na właściwe leczenie finansowane przez publicznego płatnika.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Stomatologia – partner z potencjałem