Wreszcie. Jest rozporządzenie w sprawie promieniowania jonizującego w gabinecie dentystycznym.

ms
07-12-2015, 08:10
Minister zdrowia podpisał rozporządzenie (zmieniające) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej 12 listopada 2015 r. Dokument ten ukazał się w Dzienniku Ustaw dopiero z datą 4 grudnia 2015 r., pod poz. 2040.

Rozporządzenie to powinno wejść w życie 19 grudnia 2015 r.

Na co mogą liczyć lekarze dentyści?
Przede wszystkim na:
- usankcjonowanie stosowania w gabinetach stomatologicznych jezdnego sprzętu radiologicznego do zdjęć wewnątrzustnych;
- na możliwość jednoosobowego przeprowadzania klinicznego audytu wewnętrznego w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury wyłącznie z zakresu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych;
- na zmniejszenie częstotliwości obowiązkowego wykonywania testów specjalistycznych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych (nie co roku, a raz na dwa lata) i na jednoczesne uproszczenie formuły realizowanych testów.

Treść rozporządzenia tutaj