Będą staże podyplomowe i sprawniejszy system specjalizacji, o ile …

ms
04-12-2015, 21:08
Tak naprawdę trudno określić co mogłoby zablokować powrót, dopiero co zlikwidowanej  instytucji stażów podyplomowych dla medyków, skoro nie tylko samorząd lekarski, ale także nowy minister zdrowia Konstanty Radziwiłł kwestię kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów stawia w szeregu spraw najpilniejszych do załatwienia.

Wola zmiany to za mało, żeby już móc się cieszyć na lepsze jutro. Nadzieję budzą jednak słowa ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, który podczas konferencji prasowej w siedzibie NIL w Warszawie powiedział, że długą listę spraw do załatwienia „na już” otwierają:
- konieczność zwiększenia naboru na studia lekarskie w języku polskim (w tej akurat kwestii nie we wszystkich lekarzach dentystach nowy minister będzie miał wdzięcznych kibiców, o ile przyrost objąłby także studentów kierunku dentystycznego - jeden z apeli NRL dotyczy zmniejszenia tych limitów);
- przywrócenie instytucji stażów podyplomowych (ich brak szczególnie doskwierałby lekarzom dentystom, dla których zdobywanie doświadczenia w pracy z pacjentem, pod okiem wykwalifikowanych medyków, jest wprost nieocenione);
- naprawa popsutych mechanizmów specjalizowania się lekarzy i lekarzy dentystów (działania podejmowane przede wszystkim z myślą o jakości opieki medycznej).

Na co jeszcze mogą liczyć lekarze dentyści?
Na szybkie działania Ministerstwa Zdrowia, służące odbiurokratyzowaniu ochrony zdrowia, gdyż obecny system zmusił lekarzy i lekarzy dentystów do przesiadywania nie vis a vis pacjenta, a monitora komputera.

Na bezwzględne respektowanie tajemnicy lekarskiej. Jej uchylenie zostałoby ograniczone do sytuacji wyjątkowych, związanych np. z zagrożeniem bezpieczeństwa państwa lub  z podejrzeniem popełnienia zbrodni. To rodzi nadzieję, że urzędnicy, zajmujący się chociażby tropieniem nadużyć w systemie ochrony zdrowia, mniej pochopnie traktować musieliby tajemnicę lekarską.

Konstanty Radziwiłł nie odżegnuje się także od podjęcia spraw szczególnie skomplikowanych, a mianowicie dotyczących regulacji, które ustanawiałyby poziom minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Chodzi o wprowadzenie parametrów, które określałyby proporcje uposażeń w różnych grupach pracowniczych. Bazą byłby wskaźnik powiązany np. z minimalnym lub średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Z wypowiedzi Konstantego Radziwiłła można wnioskować, że oczekiwane zmiany nastąpią szybko, oczywiście o ile wola ministra zdrowia i samorządu lekarskiego wystarczą do przeforsowania spraw istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.