Higiena jamy ustnej: eksperci wskazują na związki cyny i fluoru

ms
27-11-2015, 10:22
Zespół ekspertów, pracujących pod kierunkiem dr hab. n. med. Agnieszki Mielczarek z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dokonał przeglądu dostępnego piśmiennictwa na temat roli stabilizowanego fluorku cyny, stosowanego w pastach do zębów, w zachowaniu zdrowia jamy ustnej.

Główne tezy, wynikające z tego przeglądu można streścić w pięciu punktach. Oto stanowisko ekspertów na temat wykorzystania stabilizowanego związku cyny i fluoru w pastach do zębów:

1.     Pasty do zębów, zawierające stabilizowany fluorek cyny i heksametafosforan sodu, wykazują działanie wielokierunkowe, gdyż modyfikują strukturę błonki nabytej zwiększając jej potencjał prewencyjny, są efektywniejszym inhibitorem płytki nazębnej niż pasta z fluorkiem sodu,  skuteczniej ograniczają rozległość i intensywność zapalenia dziąseł oraz hamują tworzenie kamienia nazębnego.

2.  W kontakcie ze szkliwem fluorek cyny i heksametafosforan sodu tworzą kompleksową barierę chroniąca szkliwo przed działaniem kwasów i wykazują lepsze działanie przeciwpróchnicowe oraz przeciwerozyjne niż inne pasty z fluorem. Uzyskany potencjał ochronny wzrasta podczas długotrwałego stosowania pasty z fluorkiem cyny i dlatego zaleca się jej długoterminowe stosowanie.

3. Wyniki badań klinicznych potwierdzają wysoką skuteczność past do zębów zawierających stabilizowany fluorek cyny z heksametafosforanem sodu w leczeniu nadwrażliwości zębiny.

4.  Pasty do zębów ze stabilizowanym fluorkiem cyny posiadają właściwości wybielające i usuwają zewnętrzne przebarwienia. Ich skuteczność w tym zakresie jest porównywalna z wybielającymi pastami do zębów.

5.  Systematyczne stosowanie pasty zawierającej fluorek cyny wyraźnie zwiększa skuteczność zapobiegania i leczenia halitozy, ze względu na utrzymującą się, wysoką biodostępność cyny. Połączenie fluorku cyny z heksametafosforanem sodu i chlorkiem cyny wykazuje wyższą  skuteczność w leczeniu halitozy w porównaniu z innymi związkami stosowanymi w pastach do zębów. Wynika to zarówno z efektywnego działania bakteriobójczego, zdolności zaburzania metabolizmu bakterii, hamowania powstawania biofilmu, jak i chemicznej neutralizacji związków o nieprzyjemnym zapachu. 

- Szczegółowy raport na ten temat ukazuje szerokie możliwości zastosowania past do zębów ze stabilizowanym fluorkiem cyny i heksametafosforanem sodu. Najistotniejsza jest ich wysoka skuteczność w ograniczeniu występowania wielu patologii jamy ustnej i wielokierunkowe działanie. Warto również podkreślić fakt, że omawiane formuły mogą być stosowane długoterminowo. Wydaje się, że wobec złego stanu zdrowia jamy ustnej polskiej populacji i współwystępowania wielu schorzeń pasty ze  stabilizowanym fluorkiem cyny i heksametafosforanem sodu są godne rekomendacji i popularyzacji - stwierdziła dr hab. n. med. Agnieszki Mielczarek.

W pracach zespołu naukowego brali udział m.in.: prof. dr hab. n. med. Renata Górska, prof. dr hab. Jadwiga Buczkowska-Radlińska, prof. dr hab. Anna Surdacka, prof. dr hab. n. med. Teresa Bachanek, prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka, dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek i lek dent. inż. chem. Adam Kolenda.