Kto z Was pomoże Konstantemu Radziwiłłowi poprawić system ochrony zdrowia?

ms
26-11-2015, 08:57
Minister zdrowia zwrócił się do środowiska medycznego o pomoc w zmianie system ochrony zdrowia na lepszy. Pomożecie?

Zarząd Krajowy OZZL otrzymał list od nowego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o wskazanie najpilniejszych zmian, które mogłyby polepszyć funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia.

W pierwszym dniu urzędowania nowy minister zdrowia poprosił o jak najszybsze przedstawienie niezbędnych zmian w otoczeniu prawnym i praktyce działania polskiego systemu zdrowia.

- Proszę o pomoc w ustaleniu listy oczekiwanych zmian – zwrócił się do lekarzy i lekarzy dentystów Konstanty Radziwiłł.

Propozycje mają dotyczyć :
- najpilniejszych zmian w najbliższym czasie;
- korekt w całości zależnych od ministra zdrowia, tzn. takich, które wymagają jedynie niewielkich lub stosunkowo prostych modyfikacji przepisów wykonawczych, będących w gestii resortu;
- rozwiązań wymagających zmian ustawowych, inicjowanych przez ministra zdrowia;
- wdrożeń projektów strategicznych i długofalowych.

Minister zdrowia deklaruje dalsze wsłuchiwanie się w głos wszystkich tych, którzy w systemie ochrony zdrowia pracują i wyraża nadzieję na dalszą współpracę dla dobra ojczyzny i jej obywateli.