Prezes NRL do lekarzy i lekarzy dentystów o kongresie FDI 2016 w Poznaniu

ms
08-09-2015, 11:10
Maciej Hamankiewicz, prezes NRL wystosował do prezesów ORL Izb Lekarskich w Polsce apel o uczestnictwo w Światowym Kongresie Dentystycznym FDI, który odbędzie się we wrześniu 2016 r. w Poznaniu. Nie chodzi jednak o same uczestnictwo, ale przede wszystkim o wsparcie organizacyjne prestiżowej imprezy.

Dzięki niej bowiem przedstawiciele polskiej nauki, funkcjonujący w branży stomatologicznej, będą mogli zaprezentować na forum międzynarodowym to co nasi uczeni mają najlepszego do zaoferowania.

„Jak wiemy, we wrześniu 2016 roku Polska po raz pierwszy w historii gościć będzie uczestników Dorocznego Światowego Kongresu Dentystycznego Światowej Federacji Dentystyczną (FDI). Jest to najważniejsze wydarzenie dotyczące zawodu lekarza dentysty organizowane przez FDI – najstarszą (założoną w roku 1900) i największą organizacją lekarsko-dentystyczną na świecie, zrzeszającą ponad 200 krajowych organizacji stomatologicznych.” - napisał Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz do Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w Polsce zachęcając wszystkich lekarzy stomatologów do udziału w Kongresie i prosząc Okręgowe Izby Lekarskie o przekazywanie swym członkom możliwie wiele informacji na temat tego wydarzenia, a w miarę możliwości udzielenie pomocy w kwestiach organizacyjnych.

„Na nas lekarzach także spoczywa powinność włączenia się w działania, które w pierwszej kolejności doprowadzą do zorganizowania Kongresu najlepiej, jak to możliwe, a potem przyczynią się do jego sprawnego przebiegu – zarówno pod względem naukowym, jak też w zakresie promocji naszego kraju wśród zagranicznych Koleżanek i Kolegów.” - zaznaczył prezes NRL przesyłając jednocześnie informacje na temat Kongresu:

„Po stronie polskiej organizatorem Kongresu jest Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, współpracujące z firmą, która organizuje m. in. znaną polskim stomatologom wystawę sprzętu stomatologicznego CEDE oraz MTP.

Naczelna Izba Lekarska nie jest organizatorem Kongresu, niemniej od początku starań związanych z organizacją Kongresu wspiera PTS zarówno na poziomie krajowym, jak i przede wszystkim zagranicznym. Przypominam, że NIL wraz z PTS tworzy tzw. Polski Komitet Narodowy FDI, stanowiący wspólną reprezentację polskich stomatologów w strukturach FDI. Obecnie przedstawiciele NIL wchodzą w skład poszczególnych komitetów funkcjonujących w ramach Krajowego Komitetu Organizacyjnego. Nasza „Gazeta Lekarska” objęła zaś patronat medialny nad tym wydarzeniem.

Kongres FDI obejmuje bogatą część naukową połączoną z wystawą sprzętu i materiałów stomatologicznych. Będzie to dla naszych Koleżanek i Kolegów kolejną świetną okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia swej wiedzy, umiejętności i doświadczenia, korzystając nie tylko z krajowego dorobku, ale i ogólnoświatowego.

Od niedawna funkcjonuje strona internetowa fdi2016 promująca Kongres i zawierająca stale aktualizowane informacje na jego temat.”

Czytaj także: 
See you in Poznań: Kongres FDI 2016 ma stronę internetową
Ewa Mastalerz: CEDE 2015 to także nowe spojrzenie na problematykę codziennej praktyki lekarza dentysty
Zamachy w Bangkoku, ale kongres FDI bezpieczny