OIL w Warszawie z ISO. Komu to przeszkadza?

ms
18-08-2015, 08:29
To dobrze, że Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie zdobyła certyfikat, potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania na zgodność z normą ISO 9001:2008. Nie wszystkim się to jednak podoba.

Na portalu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy czytamy:

Od dłuższego już czasu jesteśmy świadkami współistnienia jakby dwóch światów: świata realnego i świata kreowanego przez specjalistów od PR. Jaki jest świat realny - każdy widzi i doświadcza w codziennych relacjach z otoczeniem. Nawet najbardziej wyrafinowane sztuczki PR tego nie zmienią. Dlatego zabawne (chociaż niestety również kosztowne) jest uparte tworzenie przez różne instytucje świata wyimaginowanego. Poniżej dwa śmieszne (w mojej ocenie) przykłady świata PR:

K.B. (przyp. red. prawdopodobnie Krzysztof Bukiel, przewodniczący OZZL).

O co chodzi?

OIL w Warszawie poinformowała, że przyznanie certyfikatu ISO jest potwierdzeniem wysokiego standardu świadczonych usług oraz realizację przyjętej przez Izbę polityki jakości.

W celu zapewnienia skutecznej realizacji polityki jakości prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie wyznaczył następujące cele:

- Rozwój innowacyjnych rozwiązań zarządczych i technicznych, szczególnie w zakresie nowoczesnych metod komunikacji i technologii informatycznych, mających wpływ na łatwość dostępu do świadczonych usług.

- Zapewnianie otwartej i przejrzystej polityki informacyjnej Izby, a także doskonalenie komunikacji między lekarzami a Izbą.

- Zapewnianie profesjonalnej, ciągle doskonalącej się kadry pracowniczej, która rzetelnie realizuje powierzone zadania, stosując zasady etyki zawodowej.

- Efektywne, transparentne zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi oraz mieniem Izby.

Jako narzędzie realizacji postawionych celów prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie zadeklarował stosowanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.

OZZL najwyraźniej nie popiera tego taiej formy poprawy jakości zarządzania organizacją.

hcc On-line

Retransmisja sesji:

Iluzje i mity w medycynie