Stomatologia na UM w Lublinie: zadania badawcze młodych naukowców

ws
05-08-2015, 13:00
Władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przyjęły wykaz zadań badawczych, złożonych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, które - w wyniku postępowania konkursowego - zostały przyjęte do finansowania w 2016 r.

Wśród innych zadań, znalazło się kilka, które będą realizowane w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej oraz w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej. Są to:

Analiza porównawcza stabilizacji pierwotnej i wtórnej implantów w obszarach poekstrakcyjnych i augmentowanych z użyciem aparatów Periotest i Ostell.
Kierownik dr n. med. Michał Łobacz;
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej.

Ocena ekspresji genów VEGF- A, B, C, D w raku płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej.
Kierownik lek. dent. Tomasz Jachewicz;
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej.

Analiza ekspresji wybranych genów supresowych: BRCA1, APC, TP53 u pacjentów z rozpoznanym rakiem płaskonabłonkowym błony śluzowej jamy ustnej.
Kierownik lek. dent. Agata Chromińska - Senderowska;
Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej.

Ocena wpływu fototerapii laserowej na stan błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów poddanych chemioterapii w procedurze autoplogicznego i allogenicznego przeszczepiania komórek krwiotwórczych.
Kierownik lek. dent. Tomasz Bąk;
Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej.