Podlaski OW NFZ podaje ceny oczekiwane

ms
22-06-2015, 09:24
Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ podaje cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie stomatologiczne, w postępowaniu konkursowym w 2015 r.

Cena oczekiwana, w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie stomatologiczne, w 2015 r. wynosi:
07.0000.213.02 Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży 1,19 zł
07.0000.218.02 Świadczenia ogólnostomatologiczne 0,95 zł