Wybielanie zębów: prośba o zgłaszanie niepożądanych działań

ms
16-06-2015, 07:44
Jakie niepożądane efekty mogą towarzyszyć procesowi wybielania zębów? Z takim pytaniem do lekarzy dentystów – zwróciła się po raz trzeci Council of European Dentists (CED).

CED informuje, że pierwsza część raportu: dane, które nadsyłali dentyści w okresie od 31 października 2012 r. do 31 października 2013 r. są już upublicznione (infoDENT24.pl informował o nich tutaj), druga część, obejmująca okres od 1 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r., jest właśnie opracowywana, a w ramach trzeciej (od 1 listopada 2014 r. do 31 października) trwa właśnie zbieranie opinii.

Lekarze dentyści proszeni są o dzielenie się (anonimowo) przypadkami działań niepożądanych, wynikających ze stosowania preparatów do wybielania zębów.

Badania te realizowane są na zlecenie Komisji Europejskiej, która chce wiedzieć jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą nieprofesjonalne wykonywane zabiegi wybielania zębów.

Na podstawie zebranych informacji powstać mają uregulowania prawne zapewniające pacjentom dostęp do usług wybielania zębów o odpowiednim poziomie (zapewne oferowanych tylko przez lekarzy dentystów), minimalizujących ryzyko powstawania niepożądanych efektów po zabiegu.

CED informuje, że udział w ankiecie jest nieobowiązkowy, anonimowy, a tylko sumaryczne wyniki będą przedstawione publicznie w celach statystycznych.

O odpowiedzi proszeni są dentyści, którzy sami zaobserwowali niepożądane efekty wybielania zębów lub którzy o takich efektach poinformowani zostali przez pacjentów.

Ankieta na temat niepożądanych efektów wybielania zębów wygląda następująco:

Państwo:
Data zgłoszenia:
Niepożądane efekty:
- nadwrażliwość,
- zapalenie lub owrzodzenie tkanki miękkiej,
- alergia,
- ból,
- inne.

Niepożądane efekty, które wystąpiły po pierwszym zabiegu wybielania zębów:
Okres, po którym wystąpiły niepożądane efekty:
1-5 dni,
6-10 dni,
10+ dni.

Używane materiały do wybielania:
nadtlenek wodoru,
nadtlenek karbamidu,
nadtlenoboran sodu.

Stosowane stężenia:
0,1-3,6 proc. nadtlenku wodoru (0,3-10 proc. nadtlenku karbamidu),
3,7-6,0 proc. nadtlenku wodoru (11-16,62 proc. nadtlenku karbamidu).

Zastosowana procedura wybielania:

Ilu zabiegów wybielania zębów dokonałeś w ciągu roku:
0-10,
11-20,
21-30,
31-40,
41-50,
51+.

Czy była konieczna interwencja medyczna po wybielaniu zębów (jeśli tak, to jaka):

Czy zaobserwowałeś inne zdarzenia związane z wybielaniem zębów, jeśli tak to jakie:

Ankieta do pobrania tutaj