Estetyka twarzy: studia podyplomowe

jsz
12-06-2015, 13:31
Lekarzy dentystów do udziału w II edycji studiów podyplomowych "Estetyka Twarzy" - zaprasza Katedra Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Program studiów pozwala na poszerzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie interdyscyplinarnego diagnozowania i terapii związanej z problemami estetyki twarzy oraz postępowania prewencyjnego w biologicznym starzeniu twarzy i szyi, a także leczenia korekcyjnego wybranych problemów estetycznych skóry twarzy z wykorzystaniem metod medycyny estetycznej.

Cele i efekty kształcenia

Uzyskanie wiedzy teoretycznej i określonych umiejętności praktycznych z zakresu:
- znajomości topografii, budowy anatomicznej i histologicznej struktur obszaru wykonywania zabiegów medycyny estetycznej w obrębie twarzy i szyi,
- diagnozowania problemów estetycznych twarzy i szyi,
- postępowania prewencyjnego w biologicznym starzeniu twarzy i szyi,
- korekty estetyki uśmiechu przy zastosowaniu zintegrowanego leczenia stomatologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem ortodoncji i medycyny estetycznej,
- leczenia korekcyjnego wybranych problemów estetycznych skóry twarzy z wykorzystaniem metod medycyny estetycznej,
- wybranych aspektów prawa medycznego, bioetyki, ochrony własności intelektualnej, psychologii klinicznej.

Studia Podyplomowe trwają 3 semestry w trybie niestacjonarnym - 15 trzydniowych zjazdów, Czesne za 1 semestr - 5 zjazdów, wynosi 5 tys. zł, całość studiów 15 tys. zł.