Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej: zmiany kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń

ms
03-06-2015, 07:52
Na wniosek NFZ oraz świadczeniodawców - minister zdrowia uzupełnił wymagania dotyczące personelu udzielającego świadczeń z zakresu chirurgii i periodontologii o lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej.

Zmianie ulegnie rozporządzenie ministra zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. poz. 1462).

Lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo - twarzowej
Jak wiadomo, wśród warunków realizacji świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii, są także kwalifikacje personelu.

Dotychczas jeden z warunków w tym zakresie miał brzmienie:
- lekarz dentysta posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
- lub lekarz dentysta specjalista z zakresu chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej
- lub chirurgii szczękowej,
- lub periodontologii,
- lub paradontologii
- lub lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej,
- lub lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie periodontologii

Po zmianie wykaz ten będzie wyglądał następująco:
- lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
- lub chirurgii szczękowo-twarzowej, .
- lub chirurgii szczękowej,
- lub periodontologii,
- lub paradontologii
- lub lekarz dentysta posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej,
- lub lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej
- lub chirurgii szczękowo-twarzowej,
- lub periodontologii,
- lub lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej
- lub chirurgii szczękowej.

Personel pielęgniarski
Dotychczas warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych, udzielanych w znieczuleniu ogólnym, w aspekcie personelu pielęgniarskiego - miały brzmienie:
„Pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki".

Po zmianach fragment ten wyglądać będzie następująco:
„Pielęgniarka, która ukończyła specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
lub pielęgniarka w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki";
Zasygnalizowane obie zmiany stosownego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego - minister zdrowia skierował do konsultacji, które potrwają do 1 lipca 2015 r.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z zachowaniem 14-dni vacatio legis.

Patrz także inne zmiany w rozporządzeniu: podniesienie granicy wieku dzieci, objętych gwarantowanym zabezpieczeniem profilaktycznym bruzd lakiem szczelinowym, do ukończenia ośmiu lat życia oraz zmiana częstotliwości rekonstrukcji aparatu ruchomego przy pacjencie „w niewielkim zakresie".