CED ostrzega: borany w wybielaniu zębów bezwzględnie zakazane

ms
15-05-2015, 07:51
Council of European Dentists (CED) przypomina, że związków boranu pod żadnym pozorem nie można wykorzystywać w preparatach do wybielania zębów.

Nie jest tajemnicą, że najczęściej używanym środkiem do wybielania zębów jest nadtlenek wodoru stosowany samodzielnie, ale także powstały z rozkładu nadtlenku mocznika lub nadboranu sodu.

Nadboran sodu oraz kwas nadborowy nie mogą być stosowane w przemyśle kosmetycznym i jest to zakaz bezwzględny dotyczący także procesów wybielania zębów.

CED ostrzega przed boranami i apeluje, aby odpowiedzialne instytucje funkcjonujące na terenie UE przeprowadziły kontrole materiałów stosowanych w produktach do wybielania zębów. Zdarza się bowiem, że niebezpieczne związki, stosowane w kosmetyce, trafiają na rynek unijny pomimo oficjlanych zakazów.

Zakaz wynika z faktu, że związki te rozpoznane zostały jako rakotwórcze, mutagenne i toksyczne. Stosowanie boranów w przemyśle chemicznym wymaga specjalnego oznakowania ich obecności (związki boranu wykorzystuje się je m.in. w przemyśle chemicznym).
Borany to sole kwasu ortoborowego, odpowiadające składem pochodnym kwasów metaborowego lub teraborowego. Borany są źle rozpuszczającymi się w wodzie substancjami krystalicznymi tworzącymi hydraty.