eWUŚ: przyjmuj pacjenta z zasiłkiem

NFZ, ms
31-03-2015, 07:51
Liczba problemów towarzyszących funkcjonowaniu system eWUŚ wydaje się nie kończyć. Problemy z identyfikacją statusu mają osoby korzystające z zasiłku rehabilitacyjnego.

Do jednego z oddziałów NFZ zgłosił się pacjent, który tak przedstawił swoją sytuację:

"Obecnie jestem na zasiłku rehabilitacyjnym i w systemie eWUŚ jestem „na czerwono". Z tego względu nie chce mnie przyjąć stomatolog, a decyzja z ZUS o świadczeniu rehabilitacyjnym jest niewystarczająca. Co mam w tej sytuacji zrobić żeby zmienić status „na zielono" i w końcu być przyjętym przez stomatologa?"

Odpowiedź NFZ:

W przypadku posiadania uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 67 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, system e-WUŚ faktycznie może nie potwierdzać ubezpieczenia zdrowotnego.
Ustęp ten mówi, że osoba, pomimo wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia ma wraz z członkami rodziny prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w okresie pobierania przez tę osobę zasiłku przyznanego na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, którego nie zalicza się do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj także: Oświadczenie pacjenta nieubezpieczonego: jak często? 

W takiej sytuacji świadczeniodawca (lekarz dentysta) powinien wnioskować o okazanie przez pacjenta stosownego zaświadczenia ZUS o wypłaconym zasiłku lub poprosić go o złożenie oświadczenia o prawie do świadczeń.

Po dopełnieniu takich formalności lekarz dentysta nie ma prawa odmówić zrealizowania usługi.