WIL ma uwagi do projektu rozporządzenia o odpadach

wildent.org.pl/szaft
13-02-2015, 11:55
Takie same wymogi dotyczące higieny rąk i zakładania ochraniaczy na obuwie, w przypadku stacjonarnych i przenośnych urządzeń chłodniczych są nieracjonalne – uważa Wielkopolska Izba Lekarska.

W projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi określono, że:

przy pomieszczeniu, stacjonarnym urządzeniu chłodniczym, a także w sąsiedztwie przenośnego urządzenia chłodniczego, o których mowa w ust. 1, w przedsionku, jeżeli jest, a w przypadku jego braku w innym miejscu, jest zapewniony dostęp do umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, zainstalowanej w sposób umożliwiający co najmniej umycie rąk bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia lub urządzeń, wyposażonej w dozowniki z mydłem i środkiem do dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku, oraz do wydzielonych miejsc odpowiednio do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych ochraniaczy dla osób przebywających w miejscach przeznaczonych do magazynowania odpadów medycznych.

Czytaj także: Odpady medyczne - projekt zmian 

- Należy uznać za nieracjonalne zaprojektowanie wymogu jak chodzi o higienę rąk i konieczność zakładania ochraniaczy na obuwie (a więc i wydzielonych miejsc przechowywania czystych i brudnych ochraniaczy) takiego samego w przypadku stacjonarnych i przenośnych urządzeń chłodniczych - uważają lekarze z WIL.

W ich opinii, przepis należy skonstruować w ten sposób, aby do sąsiedztwa przenośnego urządzenia chłodniczego odnosił się jedynie wymóg zapewnienia dostępu do stanowiska wyposażonego w dozownik płynu dezynfekcyjnego i zasobnik ręczników jednorazowego użytku.

- W przeciwnym wypadku wymóg trzeba by uznać za nadmierny. Personel przychodni w trakcie kontaktu z workami zawierającymi odpady z reguły używa jednorazowych rękawic, sam kontakt z zawartością worka jest raczej tylko teoretycznie możliwy. Zawarty w projekcie wymóg pojemników i stelaży wyposażonych w mechanizm pedałowy jeszcze możliwość tego kontaktu (podczas usuwania worka z pojemnika lub stelaża) niweluje - czytamy w opinii.

Zdaniem lekarzy procedura odkażenia rąk po zdjęciu rękawic po zakończonej czynności wkładania lub wyjmowania worków z przenośnego urządzenia chłodniczego oraz ich wytarcia jest zdecydowanie wystarczająca.

Więcej: wildent.org.pl