Analiza skuteczności sterylizacji obciążona VAT

ms
20-08-2014, 14:52
Firma dokonuje analiz materiału biologicznego (test Sporal) nadsyłanych przez właścicieli gabinetów dentystycznych. Firma ta chciałaby wiedzieć, czy w tym przypadku usługa, związana z przeprowadzaniem testu, może być zwolniona z VAT?
Sprawą (w związku z takim pytaniem podatnika) zajął się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Sterylizacja nieodzownym elementem procesu leczenia?

Ze względu na specyfikę działalności, lekarze dentyści powszechnie posługują się narzędziami wielorazowego użytku. Posługują się: dźwigniami służącymi do ekstrakcji zębów, kieretami, kleszczami, lemieszami, łopatkami, łyżeczkami zębodołowymi, skrobaczkami, wydrążaczami i wiertłami. Sprzęt ten nie jest z reguły stosowany w wariancie jednorazowych narzędzi dostarczanych w sterylnych jednostkowych opakowaniach. Są to przyrządy wielorazowego użytku, polegające każdorazowo sterylizacji w gabinecie stomatologicznym lub protetycznym.
Badanie skuteczności sterylizacji stanowi zatem niezbędny element całego procesu wyjaławiania. Najczęściej wykorzystywaną metodą sterylizacji jest autoklawowanie - sterylizacja termiczna.

W codziennej praktyce kontroli skuteczności sterylizacji wykorzystywane są wskaźniki fizykochemiczne zaś jeden lub dwa razy w miesiącu prowadzona jest ocena metodami mikrobiologicznymi. Za skuteczną sterylizację uznaje się zabicie nie tylko form wegetatywnych ale również przetrwalników (spor) i zarodników, które po okresie anabiozy (uśpienia) również mogą stanowić istotne zagrożenie dla pacjenta, w szczególności jeżeli spory i zarodniki zostaną wprowadzone w głębsze partie ciała pacjenta np. na dno rany przy ekstrakcji zęba lub do wnętrza zęba podczas leczenia kanałowego.

W celu sprawdzenia skuteczności procesu sterylizacji, opracowano specjalne testy w postaci gotowych do użycia zestawów. Zestaw obejmuje paski bibuły nasączone roztworem spor drobnoustrojów z rodzaju Bacillus. Gotowe zestawy umieszcza się na różnych poziomach autoklawu.
Po przeprowadzonym procesie sterylizacji zestawy (z zachowaniem warunków jałowości) dostarczane są do laboratorium. Tu w odpowiednich warunkach, przez fachowy personel, zakładane są hodowle mikrobiologiczne. Brak wzrostu drobnoustrojów na specjalnych podłożach mikrobiologicznych stanowi potwierdzenie skutecznej sterylizacji. W praktyce wykorzystuje się kilka rodzajów sporali, które zawierają różne gatunki bakterii. Okresowe przeprowadzanie takich testów, o ile personel danej placówki medycznej przestrzega odpowiednich procedur, daje pełną gwarancję poprawnie przeprowadzonego procesu sterylizacji, a tym samym minimalizuje ryzyko zakażenia pacjenta podczas zabiegu.
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne oraz Inspektorat Farmaceutyczny zalecają przeprowadzanie testów skuteczności sterylizacji w sposób regularny, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Jednym ze stosowanych sposobów kontroli sterylizatorów jest badanie przy pomocy wskaźników Sporal. Wskaźnik Sporal to opakowanie papierowo-foliowe zawierające paski bibuły. Wyróżnia się wskaźniki Sporal A, Sporal S oraz Attest produkowany w formie fiolki. Wskaźniki są powszechnie dostępne na rynku.

Sprawdzenie skuteczności sterylizacji nie jest procesem leczenia

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że ze zwolnienia korzystać powinny jedynie badania związane z profilaktyką i ochroną zdrowotną. Natomiast badania mające cel wyłącznie ekspercki czy dowodowy - nie będą mogły korzystać ze zwolnienia z opodatkowania.
Celem usługi świadczonej przez zainteresowaną spółkę jest kontrola prawidłowości procesu sterylizacji przeprowadzonego w gabinetach stomatologicznych, czy też protetycznych, a nie postawienie diagnozy, udzielenie pomocy medycznej oraz leczenie chorób lub zaburzeń zdrowotnych. Zatem usługa świadczona przez spółkę polegająca na sprzedaży testu Sporal, nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 18 ustawy i powinna być opodatkowana stawką podatku w wysokości 23 proc.

Sygn. akt IPPP2/443-67/13-2/BH