PES z chirurgii stomatologicznej – kiepskie wyniki egzaminów

jsz
01-04-2014, 13:45
32 proc. osób nie zaliczyło państwowego egzaminu specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej, który odbył się 1 kwietnia 2014 r. Oceny tych, którzy z egzaminu wrócili z tarczą - nie zachwycają.

Na egzaminie poległo 9 z 28 zdających. Jak wynika z danych Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, oprócz dziewięciu ocen niedostatecznych komisja egzaminacyjna postawiła tyle samo ocen dostatecznych i siedem dostatecznych z plusem. Tylko trzy osoby uzyskały wynik dobry. Piątek brak.
Egzamin trwał 2 godz. 30 minut.

PES chirurgia stomatologiczna (1 kwietnia 2014) - wyniki

Ocena

bdb

db+

db

dst+

dst

ndst

Liczba osób

0

0

3

7

9

9

Wyniki mogą wskazywać na wyższy poziom trudności egzaminu, przynajmniej w porównaniu do sesji jesiennej 2013 r. Wtedy na 28 osób nie zdało go 6, trzy osoby otrzymało ocenę dobrą z plusem, 9: dobrą, 6: dst + i 4: dst.

Przypomnijmy, że w sesji wiosennej państwowego egzaminu specjalizacyjnego odbyły się już trzy sprawdziany wiedzy. Oprócz chirurgów sprawdzianom poddano ortodontów i protetyków. Wyniki egzaminów prezentujemy tutaj