PES: niezłe wyniki z ortodoncji

jsz
17-03-2014, 07:52
Znamy wyniki pierwszego egzaminu specjalizacyjnego w sesji wiosennej. W jego efekcie liczba specjalistów z zakresu ortodoncji w Polsce powiększyła się o 18 osób.

Do egzaminu przystąpiły 22 osoby. Komisja nie zaliczyła PES czterem z nich. Zwraca uwaga duża liczba ocen dobrych z plusem i dobrych. Egzaminowani wypadli lepiej od kolegów i koleżanek, którzy PES z ortodoncji zdawali w sesji jesiennej 2013 r. Procentowa zdawalność wprawdzie była podobna (82 proc.), jednakże kilka miesięcy temu większość ocen stanowiły trójki z plusem i trójki.

Pierwszy PES w 2014 roku trwał 2 godz. 30 min

Kolejny odbędzie się 21 marca - z protetyki stomatologicznej.

Ocena

bdb

db+

db

dst+

dst

ndst

Liczba osób

0

5

9

3

0

4