Stomatolodzy - związkowcy pod parasolem ochrony prawnej

Autor: jsz • Źródło: jsz
02-01-2014, 09:56
ZK OZZL poinformował, że od 1 stycznia 2014 r. każdy członek OZZL będzie miał dostęp do 24-godzinnej opieki prawnej. Skorzystać z niej będzie mógł każdy członek OZZL, oczywiście o ile taka potrzeba zaistnieje.

Opieka prawna polega m.in. na możliwości zgłaszania w ciągu całej doby przez lekarza, także przez lekarza dentystę pytań prawnych, na które w ciągu 24 godzin (wyjątkowo 48 godzin) będą udzielane drogą elektroniczną odpowiedzi od prawników. Pytania, zgłaszane telefonicznie, mogą dotyczyć wszystkich dziedzin prawa np. prawa pracy, cywilnego, karnego, handlowego.
O szczegółach będą informowali przewodniczący Zarządów Regionów OZZL.