Nowe formularze zaświadczenia ZUS ZLA

Autor: katkiel • Źródło: katkiel
31-12-2013, 09:03
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że z początkiem 2014 roku zaczyna obowiązywać nowy formularz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA.

Po 31 grudnia 2013 r. obowiązywać będzie wyłącznie formularz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA według wzoru określonego w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 13 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Lekarze, posiadający bloczki formularzy według innego wzoru powinni dokonać ich wymiany - w dowolnej placówce ZUS - na formularze obowiązujące - przypomina ZUS.

Wzór formularza zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, który powinien być stosowany po 31 grudnia 2013 r. można pobrać tutaj.