Odeszli: prof. Jan Wnukiewicz i dr hab. n. med. Tadeusz Bączkowski

Autor: katkiel • Źródło: katkiel
17-12-2013, 08:04
Zmarł dr hab. Jan Wnukiewicz, prof. nadzw. AM, wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – poinformowały władze uczelni. W Warszawie odszedł natomiast dr hab. n. med. Tadeusz Bączkowski, wybitny protetyk, od 42 lat związany z Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Prof. Jan Wnukiewicz był absolwentem Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu.
W trakcie kariery zawodowej pełnił funkcję prodziekana ds. Oddziału Stomatologii, był wieloletnim kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (w latach 1997-2011).

Jan Wnukiewicz był uznanym specjalistą z chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowej, cenionym nauczycielem akademickim.
Za długoletnią pracę, został odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką "Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia",Złotą Odznaką Honorową Akademii Medycznej.

Smutne wiadomości przekazały również władze Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w wieku 81 lat wybitnego specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej dr. hab. n. med. Tadeusza Bączkowskiego - poinformowały.

Dr hab. n. med. Tadeusz Bączkowski był prodziekanem do spraw Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego w latach 1993-1999. W latach 1984-1993 oraz 1999-2002 był dyrektorem Instytutu Stomatologii WUM. Przez trzydzieści lat pełnił funkcję kierownika Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.

Dr Bączkowski był aktywnym Członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, prezesem Oddziału Warszawskiego w latach 1987-1993, Członkiem Europejskiego Towarzystwa Protetyki Stomatologicznej oraz Akademii Pierre Faucharda.