Korzystasz z karty podatkowej? W 2014 r. będzie inaczej

Autor: miro • Źródło: ms
07-11-2013, 08:04
Inaczej odbywać się ma procedura wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Uproszczone będą formalności rejestracyjne. Dopóki jednak nie ma szczegółowych przepisów, takie informacje należy traktować jako zapowiedzi, których źródło pochodzi z Ministerstwa Finansów.
Formy składania wniosków 

Do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zobowiązany jest każdy, kto od 2014 r. chciałby rozliczać się na takich zasadach. Wniosek zgłoszeniowy PIT-16 będzie można złożyć osobiście, listownie lub wysyłać drogą elektroniczną, przy czym nie obowiązywałby wymóg posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uproszczenia we wniosku

W części B PIT-16 skrócony zostałby fragment zawierający dane identyfikujące przedsiębiorcę. Zniesiony byłby wymóg podawania adresu zamieszkania (dane te zawarte są bowiem w Centralnym Rejestrze Podatników).
Do uzupełnienia pozostawałyby imię i nazwisko oraz data urodzenia podatnika.

W części C PIT-16, w której podaje się datę, od której miałby być stosowana przez podatnika karta podatkowa, nie trzeba byłoby podawać wysokości deklarowanej co miesiąc kwoty. Wysokość podatku ustalana jest bowiem przez urząd skarbowy.

W części D PIT-16, a dokładniej w sekcji D.3.1. pozycje zawierające datę urodzenia (dzień-miesiąc-rok), zastąpiono pozycjami „identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL".
Nie wszędzie zastosowano by uproszczenia. W sekcji D.3.2., z danymi wspólników lub pracowników przedsiębiorcy, należałoby wprowadzać informację czy podana osoba jest wspólnikiem, czy podatnikiem.
W sekcjach D.3.3., D.3.4., D.3.5. oraz D.3.6. wprowadzony zostałby dodatkowo nr PESEL lub NIP osoby zatrudnionej w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub zatrudnionego bezrobotnego studenta.

Nowy formularz PIT-16 obowiązywałby od stycznia 2014 r.

Wszystkie wnioski dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów www.e-deklaracje.gov.pl.