Sirona Galileos 3D: twarzoczaszka „od podszewki"

Autor: miro • Źródło: ms
17-10-2013, 16:48
Sirona Galileos 3D wykonuje 20 zdjęć w 14 s., a mimo to dawka promieniowania, którą otrzymuje pacjent, jest porównywalna z jednym klasycznym zdjęciem pantomograficznym. Efektywny czas naświetlania wynosi 7 s.
Dzięki aparatowi Galileos uzyskiwane są obrazy rentgenowskie dające szczegółowe informacje o obszarze twarzoczaszki: od kości nosowej do wierzchołka podbródka.

Możliwe jest generowanie:
- zdjęć pantomograficznych,
- tomograficznych przekrojów w każdej płaszczyźnie,
- projekcji cefalometrycznych,
- obrazów m.in. zatok, stawów skroniowo-żuchwowych.

Oprogramowanie GALAXIS wykorzystuje nawigację w skanowanej objętości na planie zdjęcia pantomograficznego. Dzięki temu w łatwy sposób można uzyskiwać przekroje szczęki i żuchwy lub oznaczyć przebieg kanału żuchwy.

Na monitorze komputera widoczny jest każdy szczegół obrazu w wielu osiach i płaszczyznach, dzięki temu w procesie diagnostyki ryzyko pominięcia istotnego szczegółu jest minimalne.

Aparatura współpracuje z systemem CAD/CAM CEREC, dzięki której możliwe jest planowanie implantów zorientowane protetycznie oraz wycinanie szablonów w gabinecie stomatologicznym.

Galileos stał przydatnym narzędziem diagnostycznym w przypadku prowadzenia zabiegów implantologicznymi, leczenia ortodontycznego, może być stosowany także w ramach przeglądu stanu uzębienia i kości przed podjęciem leczenia.