Zanim kupisz aparat rentgenowski zastanów się jakich masz sąsiadów

Autor: miro • Źródło: ms
08-10-2013, 10:31
Uruchomienie w gabinecie stomatologicznym aparatury rentgenowskiej wymaga zgody Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Okazuje się, że problemem może być postawa sąsiadów, którzy powziąwszy wiedzę o rozpoczęciu tego typu usług, mogą skutecznie blokować wykonywanie prześwietleń.

Właściciele prywatnej praktyki stomatologicznej wystąpili z wnioskiem do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie w ich gabinecie rentgenowskim aparatu do zdjęć punktowych typu "Kodak 2200" firmy Kodak oraz rentgenowskiego aparatu do zdjęć pantomograficznych typu "Planmeca PM 2002 EC" firmy Planmeca. Zgodę wydano. Decyzja akceptująca została doręczona jedynie wnioskodawcy, a wobec faktu, że nie złożył on odwołania - stała się ostateczna.

Sprawa, zamiast się zakończyć, trwa nadal gdyż Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wznowił postępowanie na wniosek lokatorki zamieszkującej nad gabinetem stomatologicznym. Osoba ta, będąca zresztą lekarką pracującą w pracowni rentgenowskiej, wniosła o zablokowanie możliwości funkcjonowania urządzeń RTG w gabinecie stomatologicznym. W jej opinii aparatura rentgenowska negatywnie oddziałuje na organizmy jej i jej rodziny.

Sprawa przed sądami administracyjnymi różnej instancji toczy się od przeszło czterech lat.
Myliłby się jednak ktoś kto sądzi, że w spornej kwestii podjęte są decyzje, w oparciu o które gabinet stomatologiczny mógłby funkcjonować bez ograniczeń. Myliłby się także ten kto uważa, że ostatecznie uznane zostały racje lokatorki.

Przez cztery lata sądowych korowodów nadal sprawa rozbija się o próbę ustalenia czy skarżąca osoba dochowała terminów przy wnoszeniu skarg i czy osoba ta ma interes prawny, aby występować w sporze z właścicielami gabinetu stomatologicznego jako strona.

Pamiętać należy zatem, że pozytywna i ostateczna decyzja Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego niekiedy może nie kończyć sprawy, czasami dopiero ją zaczyna.