Implanty i konsultacje bez VAT

Autor: miro • Źródło: miro
17-10-2013, 08:04
Czy usługa zakładania implantów zębów i konsultacja implantologiczna korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?
- Lekarz dentysta prowadzi w formie działalności gospodarczej niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, który świadczy usługi stomatologiczne.
- W ramach tej działalności stomatolog wykonuje usługi polegające, między innymi, na zakładaniu implantów zębów oraz na konsultacjach implantologicznych dla drugiego niepublicznego zakładu opieki medycznej.
- Usługi konsultacji implantologicznej i zakładanie implantów zaliczane są do usług medycznych.
- Konsultacja w zakresie implantologii odbywa się w następujący sposób:
- Podczas wizyty umieszczana jest w jamie ustnej pacjenta kamera.
- Obraz uzyskiwany z kamery dzięki specjalnym systemom informatycznym widoczny jest na monitorze komputera.
- W trakcie trwania wizyty w drugim NZOZ inny lekarz stomatolog - implantolog łączy się za pomocą sieci internetowej z NZOZ, w którym trwa fizycznie wizyta pacjenta.
- W wyniku zastosowania kamery lekarz implantolog znajdujący się w drugim NZOZ może dokładnie zbadać jamę ustną pacjenta i stwierdzić czy u pacjenta, który jest na wizycie lekarskiej, istnieje możliwość założenia implantów zębów.
- Dzięki temu, iż przy pacjencie znajduje się lekarz stomatolog, istnieje również możliwość wykonywania niektórych zabiegów, a także dodatkowych badań zgodnie z przekazywanymi wskazówkami lekarza, który obserwuje jamę ustną pacjenta zdalnie (na monitorze komputera w drugim NZOZ).
- Odbiorcą opisanej usługi jest pacjent, ale w celu dobrej współpracy usługi te nie są fakturowane bezpośrednio na pacjenta, lecz na zakład opieki medycznej, w którym odbywa się wizyta.
- Pacjent otrzymuje jeden łączny rachunek od NZOZ, w którym odbyła się wizyta.

Powstało pytanie, czy tego typu usługa zakładania implantów zębów i konsultacja implantologiczna korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług?

Aby usługi objęte były zwolnieniem muszą być spełnione trzy warunki:
- pierwszy warunek: musi ją świadczyć zakład opieki zdrowotnej;
- drugi warunek: musi to być usługa sklasyfikowana zgodnie z obowiązującą klasyfikacją PKWiU jako usługa medyczna;
- trzeci warunek: ze zwolnienia korzystają usługi medyczne, ale tylko takie, które służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.


W opisanej sytuacji:
- Lekarz stomatolog ma status NZOZ - zatem spełniony jest warunek pierwszy, mówiący, że świadczenia medyczne są wykonywane przez zakład opieki zdrowotnej.
- Spełniony jest warunek drugi, stanowiący o tym, iż świadczenia wykonywane przez lekarza dentystę są sklasyfikowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją PKWiU, jako usługi medyczne, czyli są to świadczenia w zakresie praktyki lekarskiej dentystycznej.
- Zakładanie implantów zębów jest usługą medyczną służącą profilaktyce i poprawie zdrowia (warunek trzeci). Zastosowanie implantów zębów zapobiega zanikowi kości, pozwala na lepsze rozdrabnianie i przeżuwanie pokarmów, co wiąże się ze zmniejszeniem wystąpienia ryzyka chorób jelit i żołądka.

Świadczone przez lekarza dentystę (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej) usługi zakładania implantów zębów, służące profilaktyce i poprawie zdrowia, korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług - uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (sygnatura IPTPP1/443-123/11-3/MW).