Dr hab. Beata Kawala (tymczasowym) konsultantem krajowym z dziedziny ortodoncji

Autor: szaft • Źródło: szaft
17-09-2013, 13:45
We wrześniu Ministerstwo Zdrowia powołało nowych konsultantów krajowych. Wśród dziedzin stomatologicznych, zmiana nastąpiła jedynie w przypadku ortodoncji.

Do czasu powołania nowego konsultanta, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy, funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie ortodoncji pełnić będzie dr hab. Beata Kawala (akt powołania z dnia 10.09.2013 r.) z Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM we Wrocławiu.

Dr hab. Beata Kawala jest także dziekanem Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. Urodziła się w 1965 r. we Wrocławiu. Jest absolwentką Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskała w 1999 r., doktora habilitowanego w 2008 r., specjalizację pierwszego stopnia ze stomatologii ogólnej w 1994 r., specjalizację drugiego stopnia z ortodoncji w 1998 r.

Funkcje kierownika Katedry i Zakładu Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji pełni od 2008 r. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, International Association for Dental Research, Continental European Division IADR, European Orthodontic Society, Groupement International pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie (GIRSO), Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Źródło: MZ/UM we Wrocławiu