Jak opisać paragon fiskalny - nowe przykłady resortu finansów

Autor: szaft • Źródło: szaft/MF
16-09-2013, 00:02
Jeszcze kilka tygodni temu Ministerstwo Finansów przekonywało, że w sprawie oznaczania na paragonie fiskalnym nazwy towaru lub usługi wszystko jest jasne i sprawa nie wymaga wydania interpretacji ogólnej. Wątpliwości podatników, w tym lekarzy dentystów, były jednak tak liczne, że resort zmienił zdanie i interpretację przedstawił. I choć przykłady, na jakich zagadnienie zdecydował się przedstawić minister finansów, bliższe są cukiernikom i sprzedawcom warzyw niż dentystom, sprawa wydaje się nieco klarowniejsza.

Co już wiadomo (od dawna)

 

 

Co wiadomo od teraz (dokładnie od 12 września) - przykłady
Resort finansów podkreśla, że podatnik powinien zatem zastosować oznaczenia nazw towarów lub usług do oferowanego asortymentu tak, aby do użytej nazwy towaru lub usługi możliwe było przyporządkowanie odpowiedniej stawki podatku oraz użyta nazwa była zgodna z będącym przedmiotem obrotu towarem lub usługą.

I podaje przykłady.

Zamiast posługiwać się takimi określeniami jak warzywa/owoce, pieczywo, nabiał, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe podatnik powinien stosować nazwy jak np. pomidory, jabłka (dla grupy warzywa/owoce), chleb, bulka (dla grupy pieczywo), ser żółty, mleko (dla grupy nabiał), piwo, wino, wódka (dla grupy napoje alkoholowe), woda, sok (dla grupy napojów bezalkoholowych i soków).
Zdaniem MF, sposób jednoznacznego identyfikowania towarów i usług jest ściśle związany z asortymentem towarów i usług, jakie podatnik oferuje. Podatnik dokonujący sprzedaży jednej (lub kilku) odmian pomidorów może zaprogramować w kasie nazwę np. „pomidor" dla oferowanych tego typu towarów.

Kiedy opis bez szczegółów?

MF instruuje, że podatnik dokonujący sprzedaży różnych rodzajów ciastek (np.: kremówka, sernik na zimno, szarlotka) może stosować oznaczenie ciastka, bez określania szczegółowo, jaki to rodzaj ciastka.

- Stosowanie jednej nazwy jest dozwolone również wtedy, gdy towary są oferowane po różnych cenach (np. różna cena danego towaru za kilogram), z zastrzeżeniem przypadku, gdy podatnik ma w swojej ofercie towary objęte rożnymi stawkami podatku VAT np. pomidory (suszone) - objęte 8 proc. stawką podatku VAT oraz pomidory na gałązce - objęte 5 proc. stawką podatku VAT, chleb o przedłużonej trwałości - objęty stawką 8 proc. oraz chleb z terminem przydatności do spożycia nic dłuższym niż 14 dni - objęty 5 proc. stawką podatku VAT, ciastka świeże - objęte 8 proc. stawką podatku VAT oraz ciastka, których data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni - objęte 23 proc. stawką podatku VAT - wyjaśnia resort finansów.

Podatnik stosując dla określonego rodzaju towarów np. pomidorów, różne ceny (z uwagi na oferowanie różnych odmian tych pomidorów) powinien je wykazywać na paragonie w odrębnych pozycjach (przy możliwości ich identyfikowania za pomocą jednej nazwy np. Pomidor)", jeżeli sprzedawane towary objęte są jedną stawką VAT).

Podatnicy świadczący usługi (dokonujący szeregu czynności składających się na dostawę towaru) mogą przy określaniu nazwy usługi (towaru) wykorzystywać nazewnictwo stosowane przez siebie przy tworzeniu zasad odpłatności (cennika). Tym samym, przykładowo w przypadku podatnika prowadzącego kwiaciarnię stosowane nazwy będą zależały od samej oferty tego podatnika (oferta może ograniczać się do sprzedaży bukietów lub pojedynczych kwiatów, a może również obejmować dekorację sal balowych. samochodów itp.).

Przy określaniu nazwy towaru (usługi) można, jak wskazano wyżej, wykorzystywać nazewnictwo stosowane przy tworzeniu danego cennika. Tym samym, jeżeli dany podatnik w swoim cenniku wyróżnia np. pozycję bukiet ślubny (w stosunku do innych bukietów), to określając nazwę dla potrzeb stosowania kasy rejestrującej może on wykorzystać taką nazwę (ewentualnie ze stosownym rozszerzeniem, jeżeli w cenniku rozróżnia tego rodzaju bukiety).

Zważywszy, że ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej podlega dany towar (lub usługa), którym w przypadku sprzedaży kwiatów w kwiaciarni, jest pewien produkt finalny składający się z wielu komponentów, nie ma konieczności i uzasadnienia wyliczania wszystkich jego elementów składowych.
Podobna sytuacja wystąpi w przypadku usług świadczonych przez restauracje lub inne punkty gastronomiczne. Określenie nazwy świadczonej przez punkty gastronomiczne usługi mogą opierać się na nazewnictwie określonym w karcie dan (cenniku).

Według interpretacji MF, opisane wyżej zasady dotyczące stosowania nazewnictwa spełniającego wymóg jednoznacznego identyfikowania towarów i usług, nie wykluczają stosowania przez podatników nazewnictwa zapewniającego bardziej szczegółowe rozróżnienie towarów. Stosowanie jednak na tyle rozbudowanego nazewnictwa (obejmującego, w przypadku towaru takiego jak mleko wskazań dotyczących przykładowo producenta, objętości, zawartości tłuszczu itp.) ma dla podatników, zważywszy na treści § 8 ust. 2 zdanie 2 w zw. z ust. I pkt 6, jedynie charakter fakultatywny.