• Jest propozycja wprowadzenia odliczeń od podatku kwoty 15 proc. wydatków na świadczenia zdrowotne, ponoszonych przez podatników z prywatnych środków
  • Uszczelnienie tego obszaru mogłoby przynieść nawet 1,6 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych rocznie - oceniają wnioskodawcy pomysłu
  • Na uldze podatkowej czteroosobowa rodzina mogłaby zaoszczędzić rocznie 530 zł

Odliczenie od podatku 15 proc. wydatków na świadczenia zdrowotne

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych wystąpiły ze wspólnym stanowiskiem, w którym deklarują działania na rzecz wprowadzenia w systemie podatkowym - ulgi w PIT, w ramach której możliwe byłoby odliczenie od podatku kwoty 15 proc. wydatków na świadczenia zdrowotne, ponoszonych przez podatników z prywatnych środków.

Uszczelnienie tego obszaru mogłoby przynieść nawet 1,6 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych rocznie - oceniają wnioskodawcy pomysłu. W jaki sposób? Według obu organizacji, po wdrożeniu ulgi podatkowej w nowej rzeczywistości pacjenci będą dopominali się paragonów dokumentujących wykonanie świadczeń medycznych.

 

Wielkość szarej strefy w obszarze usług zdrowotnych

Według pomysłodawców projektu, wielkość szarej strefy w obszarze usług zdrowotnych szacuje się na ok. 11,6 mld zł w skali roku. Na podstawie danych GUS można wnioskować, iż co trzecia złotówka, wydana z kieszeni obywateli na leczenie, zostawiana jest w gabinecie stomatologicznym. Wniosek jest taki, że ok. 4 mld zł lokowanych jest w branży stomatologicznej poza systemem podatkowym.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podaje, że na uldze podatkowej czteroosobowa rodzina mogłaby zaoszczędzić rocznie 530 zł.

Co przyniosłaby ulga zdrowotna 

Według Federacji Przedsiębiorców Polskich, proponowana ulga zdrowotna to nowoczesne narzędzie, pozwalające na:

  • polepszenie sytuacji finansowej pacjentów,
  • ograniczenie szarej strefy,
  • zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych, zarówno przez odciążenie publicznej ochrony zdrowia, jak i dofinansowanie jej dodatkowymi źródłami dochodu,
  • rozbudowę narzędzi analitycznych do efektywnego planowania polityki zdrowotnej.