Realizacja świadczeń stomatologicznych będzie się odbywała na terenie Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach. W sumie osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych  jest ponad  1,3 tys.

Liczba planowanych godzin: 30/miesiąc
Wartość zamówienia: 3 000 zł/miesiąc

Szczegółowe warunki konkursu na stronie internetowej www.sw.gov.pl (w zakładce- „Praca”)

 Termin składania ofert: 30 września 2021 r.  do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi: 30 września 2021 r. o godz. 15.00
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 24 h od dnia otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert.