Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie ogłosił konkurs  na świadczenie usług medycznych osobom pozbawionym wolności w Zakładzie Karnym we Włodawie. Świadczenia mają być realizowane w ambulatorium na terenie ZK  we Włodawie.

Umowa zostanie podpisana maksymalnie do 31 grudnia 2021 r.

Szczegółowe warunki konkursu można uzyskać w siedzibie organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00  Formularze ofertowe można również otrzymać w kadrach Zakładu Karnego we Włodawie.

Termin składania ofert: 26 lutego 2021 r. do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi 26 lutego 2021 r. o godz. 14.30.
Termin związania ofertą wynosi 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Więcej: sw.gov.pl