• Zakład Karny w Wojkowicach ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych
  • Umowa ma być zawarta na okres października 2022 r.
  • Świadczenia będą realizowane w siedzibie organizatora konkursu
  • Termin składania ofert 30 września 

Umowa na miesiąc. Leczenie blisko 1,3 tys.  osadzonych

Trwa konkurs ofert na realizację opieki stomatologicznej dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach.  Świadczenia będą realizowane na terenie Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach. Umowa będzie zawarta tylko na jeden miesiąc (do 1 do 30 października).

Liczba planowanych godzin: 30 miesięcznie
Wartość zamówienia: 3 tys. zł

Liczba osób uprawnionych do świadczeń stomatologicznych: ok. 1313 osób
Okres trwania umowy: 1 - 31 października 2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu. Do 1 października

Termin składania ofert: 30 września 2022 r. do godz. 12.00

Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Karnym w Wojkowicach przy ul. Sobieskiego 298

Otwarcie ofert nastąpi 30 września 2022 r. o godz. 15.00. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu  jednego dnia od dnia otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 7 dni od upływu terminu składania ofert