Trwa konkurs ofert na realizację opieki stomatologicznej dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Rawiczu.

Umowa ma być podpisana na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r. Jeżeli umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po 1 stycznia, to okres ten rozpoczyna się od dnia podpisania umowy, a kończy 31 grudnia 2022 roku. 

Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne
Wartość zamówienia: 6 tys. zł/ miesiąc

 Termin składania ofert: 17 grudnia 2021r. do godziny 09:00,  w sekretariacie Zakładu Karnego w Rawiczu.
Otwarcie ofert nastąpi 17 grudnia 2021r. o godziny 09:15

Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu konkursu można zasięgnąć u kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Rawiczu lek. Józefa Kotowskiego (tel. 065-546-85-00) lub u pielęgniarki koordynującej - Agnieszki Godyli (tel. 065-546-85-00).