PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

ZK w Dębicy szuka dentysty

Autor: nieck • Źródło: en
09-06-2020, 11:54
ZK w Dębicy szuka dentysty Konkurs ofert na udzielanie świadczeń blisko 600 osadzonym (fot. pixabay)
Trwa konkurs ofert na realizację opieki stomatologicznej dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Dębicy w woj. podkarpackim.

Zakład Karny w Dębicy poszukuje realizatora usług stomatologicznych. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób odbywających karę pozbawienia wolności (nie więcej niż 562 osoby). Umowa będzie podpisana na czas określony, tj. do 31 grudnia 2020 r.

Zakres kontraktu:

- udzielanie świadczeń w zakresie stomatologii zachowawczej, drobnej chirurgii stomatologicznej i protetyki;
- przeprowadzanie okresowych przeglądów jamy ustnej w ramach badań profilaktycznych;
wydawanie, na polecenie przełożonych, opinii dotyczących stanu zdrowia skazanych, sposobu leczenia;
- stosowanie szczególnych przepisów dotyczących udzielania świadczeń zdrowotnych skazanym;
- prowadzenie dokumentacji medycznej wymaganej od podmiotów leczniczych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, w tym książeczek zdrowia osadzonych (wpisy w dokumentacji powinny być czytelne);
prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Ambulatorium z Izbą Chorych w Zakładzie Karnym w Dębicy;
- sporządzanie dokumentacji dla różnych instytucji (sądy, jednostki prokuratury, organy rentowe, ośrodki pomocy społecznej i inne);
- sporządzanie okresowej sprawozdawczości;
- udział w akcjach o charakterze oświatowym na temat higieny jamy ustnej oraz profilaktyki schorzeń uzębienia wśród osadzonych.

Miejsce: Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Dębicy
Czas udzielania świadczeń: od 7:30 do 15:30 – w czwartek po trzy godziny dziennie, z zastrzeżeniem, że wszyscy osadzeni zgłaszający się w danym dniu do lekarza dentysty zostaną przyjęci.

Podstawowe kryterium przy wyborze oferty: najniższa cena
Termin związania ofertą:  30 dni

Termin składania ofert: do 16 czerwca 2020 r. do godziny 8:00
Otwarcie ofert: 16 czerwca o godz. 9:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie. 

 

 Więcej: sw.gov.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   opieka stomatologiczna  

POLECAMY W SERWISACH