• Konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych dla osób  odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach
  • Liczba uprawnionych do świadczeń to około 1313 osób.
  • Umowa będzie zawarta od 1 do 31 grudnia 2022 r.
  • Wartość zamówienia 3 tys. złotych 
  • Termin składania ofert upływa z 29 listopada 

Kontrakt na realizowanie świadczeń stomatologicznych. Przetarg w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach ogłosił konkurs  na udzielanie  świadczeń stomatologicznych osobom odbywającym tam karę pozbawienia wolności.

 Liczba godzin pracy: 30 miesięcznie 

Liczba stanowisk:

Miejsce pracy: Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach

Świadczenia realizowane z Ambulatorium ZK. Ponad 1,3 tys. pacjentów

Wartość zamówienia: 3 tys. zł

Liczba osób uprawnionych do świadczeń: ok. 1313 osadzonych w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

Czas trwania umowy: 1 grudnia - 31 grudnia 2022r. 

Miejsce wykonywania świadczeń: Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Wojkowicach

Termin składania ofert: 29 listopada 2022 r. godz. 12:00