• Kontrakty stomatologiczne nie są rentowne
  • Stomatologiczna konsultacja specjalistyczna wyceniona jest na ... 22 - 25 zł, ekstrakcja zęba jednokorzeniowego na... 32 - 36 zł
  • ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej apeluje o podniesienie poziomu finansowania w opiece stomatologicznej  

Drastyczny wzrost kosztów działalności stomatologicznej 

Za szybkim aneksowaniem umów z NFZ przemawia drastyczny wzrost kosztów prowadzenia działalności leczniczej. W efekcie występuje dramatyczny brak rentowności kontraktów stomatologicznych.

W obliczu obecnych wyzwań – wojny w Ukrainie, wysokiej inflacji przekładającej się na pogorszenie sytuacji finansowej wielu rodzin, jak też objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym uchodźców z terenów objętych konfliktem zbrojnym, niepomiernie wrasta znaczenie sprawnej opieki stomatologicznej – przekonuje ORL w Poznaniu.

Żenująco niskie wyceny kontraktów stomatologicznych  

Stomatologiczna konsultacja specjalistyczna wyceniona jest niezmiennie na kwotę 22 - 25 zł, zaś ekstrakcja zęba jednokorzeniowego: 32 - 36 zł. Takie pieniądze nie pokrywają nawet pozapłacowych kosztów udzielenia świadczeń. Podobnie rażąco jest niska wycena świadczeń z zakresu stomatologii zachowawczej i ortodoncji.

ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej pragnie uważa, że wobec zapowiedzi zwiększenia budżetu NFZ w 2022 r. o ponad 9 mld zł, podniesienie poziomu finansowania w opiece stomatologicznej jest konieczne.