PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Zdobądź pieniądze na profilaktykę stomatologiczną kobiet ciężarnych

04-03-2013, 00:20
Zdobądź pieniądze na profilaktykę stomatologiczną kobiet ciężarnych
Zdobądź pieniądze na profilaktykę stomatologiczną kobiet ciężarnych
Lada dzień Ministerstwo Zdrowia ogłosi nabór wniosków w ramach programu operacyjnego PL07 ,,Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Dentyści mogą ubiegać się o pieniądze z działania Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń, w zakresie profilaktyki stomatologicznej dla kobiet ciężarnych.

Działanie Poprawa opieki perinatalnej - świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyka i leczenie w celu zwiększenia liczby urodzeń ma szeroki zakres. Obejmuje m.in.: zbiorowe formy edukacji zdrowotnej dla kobiet w ciąży, szkolenia zawodowe dla personelu medycznego dotyczące metod wczesnego wykrywania wad płodu oraz intensywnej opieki nad noworodkiem, czy rozwój ośrodków prowadzących kompleksową diagnostykę oraz terapię wewnątrzmaciczną płodu poprzez zakup sprzętu, wdrożenie nowych technologii medycznych oraz rozbudowę, przebudowę lub odnowienie (modernizację  ośrodków). Wśród wymienionych priorytetów znalazła się także profilaktyka stomatologiczna dla kobiet ciężarnych.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe stanowiące osoby prawne i działające w interesie publicznym, w tym:

- podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie,

- podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie,

- instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia,

- uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych,

- domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie,

- organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi 194 616 833 PLN (tj. 46 995 275 EUR,wg kursu: 1 EUR = 4,1412 PLN).

Minimalna kwota dofinansowania z funduszy norweskich oraz funduszy EOG wynosi 1 242 360 PLN (tj. 300 000 EUR, wg kursu: 1 EUR = 4,1412 PLN), kwota maksymalna - 24 847 200 PLN (tj. 6 000 000 EUR, wg kursu: 1 EUR = 4,1412 PLN). Poziom dofinansowania może wynieść do 80 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie, kryteria naboru wniosków, wzór wniosku aplikacyjnego, wzory załączników oraz odpowiednie wytyczne zawarte będą w dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

Nabór wniosków będzie trwał co najmniej dwa miesiące. Będzie je można składać osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe lub kurierskie.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w punkcie informacyjnym pod numerem telefonu 22 530 01 66 oraz na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.

POLECAMY W SERWISACH