W lipcu weszła w życie ustawa z 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w niej kolejny katalog obostrzeń, utrudnień i restrykcji.

10 tys. zł tyle wynosi grzywna za uporczywe powierzanie pracy nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi. Ustawa wzmacnia także możliwości współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, w celu bardziej skutecznego prowadzenia kontroli zatrudniania cudzoziemców. Obostrzeń i kar niestety jest więcej. Trzeba o nich pamiętać zatrudniając stomatologa cudzoziemca.