Zakład Karny w Głogowie podpisze kontrakt na realizowanie opieki stomatologicznej w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych.

Przewidywany czas pracy: 4 godziny tygodniowo.
Rozpoczęcie pracy: 1 kwietnia 2022 r. 

Termin składania ofert: 25 marca 2022 r. (w formie pisemnej w zamkniętych kopertach) w sekretariacie Zakładu Karnego w Głogowie. 

Informację na temat konkursu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 76/ 834 29 01 lub 76/837 35 53.