• Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju ogłosił konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych z zakresu protetyki
  • Liczba osadzonych w placówce, a tym samym uprawnionych do korzystania ze świadczeń ok. 800 osób
  • Wartość zamówienia ma nie przekroczyć 4, 2 tys. zł. Termin złożenia ofert upływa 17 października o godz. 12:00

Dentysta protetyk. Leczenie protetyczne ok. 800 osadzonych 

Trwa konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych z zakresu  protetyki. Liczba osób uprawnionych do opieki stomatologicznej jest równa  liczbie osadzonych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju i przeciętnie wynosi ok. 800 osób. 

Liczba umów: 1
Liczba planowanych protez: maksymalnie 7

Zakład Karny chce przeznaczyć na realizację pojedynczego zamówienia  nie więcej jak niż 600 złotych brutto za protezę. Oferta dotyczy wykonania pełnej protezy uzębienia.

Wartość zamówienia: 4, 2 tys. zł  
Świadczenia stomatologiczne będą realizowane  na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

Krótkotrwała umowa na realizację świadczeń stomatologicznych. Do końca 2022 r.

Czas trwania umowy:   od października  do 31 grudnia 2022 r.

Termin składania ofert: 17 października 2022 r. do godz. 12:00 w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Norwida 23, oferty w formie pisemnej w zamkniętych kopertach. 

Oferty mają być otwarte 17 października 2022 r. godz. 12.30. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w czasie do 10 dni od dnia otwarcia ofert.

Termin związania ofertą:  14 dni od upływu terminu składania ofert.

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.