• W 2016 r. pacjenci w USA wydali około 20 mld  dolarów na leczenie ortodontyczne, czyli o  70 proc. więcej niż w 1996 r.
  • Przynajmniej w części jest to skutek mody na noszenie aparatu ortodontycznego, który stał się oznaką dobrej sytuacji finansowej.
  • Ortodoncja lecząc wady zgryzu nie tylko ma funkcję estetyczną,  ale przede wszystkim zapobiega problemom z uzębieniem, a także leczy wady rozwojowe twarzy.

To nie zawsze jeszcze powszechnie uświadomiony fakt, że zaniedbane  wady zgryzu mogą prowadzić do poważnych problemów związanych ze zdrowiem stomatologicznym. Wiadomo bowiem, wady zgryzu predysponują do próchnicy zębów i chorób przyzębia. Tym większego znaczenia nabiera zatem opieka ortodontyczna. 

Z analizy, której wyniki opublikował periodyk BMC Oral Health wynika, że  wydatki na leczenie ortodontyczne w Stanach Zjednoczonych wzrosły  z 11,5 mld dolarów w 1996 r. do 19,9 mld dolarów w 2016 r., przy średnim wzroście wydatków ortodontycznych na osobę z 42,69 dolarów w 1996 r. do 61,52 dolarów  w 2016 r. 

Ortodonci leczą coraz starszych pacjentów

W dziedzinie ortodoncji w ostatnich latach zaszło wiele zmian. Chociaż 75 proc. pacjentów ortodontycznych ma mniej niż 18 lat, jednak z roku na rok rośnie liczba leczonych dorosłych. Szacuje się, że w 2018 r. w Stanach Zjednoczonych leczono ortodontycznie 1,61 mln dorosłych, w porównaniu z 1,55 mln w 2016 r. Kolejną zmianą w praktyce ortodontycznej jest sposób, w jaki pacjenci rozpoczynają leczenie ortodontyczne. W przeszłości do ortodonty byli głównie kierowani przez stomatologa  ogólnego.  Obecnie coraz częściej osoby z wadami zgryzu samodzielnie szukają pomocy tego specjalisty.

W kwestii dostępu do lekarza ortodonty także zaznacza się poprawa bowiem  latach 1995–2006 liczba lekarzy tej specjalności wzrosła o 1315, w efekcie w skali całych Stanów Zjednoczonych  stosunek ortodontów do populacji dzieci (w wieku 5–17) wzrósł z 16,9 do 17,7 na 100 tys. dzieci. Oczywiście w różnych regionach sytuacja bywa skrajnie inna i tak w stanie Mississippi ten stosunek wynosi ok. 9,2 podczas gdy w Dystrykcie Kolumbii jest czterokrotnie wyższy. 

Demografia wydatków

Osoby poniżej 18 roku życia ponosiły  najwyższe wydatki na wizyty ortodontyczne, podczas gdy osoby dorosłe powyżej 65 roku życia wykazywały najniższe wydatki. Jeśli chodzi o stan cywilny, podgrupa „nigdy nie będących w związku małżeńskim” wydawała więcej na głowę przez większość okresu trwania badania niż w grupie pacjentów określających się jako „w separacji”, „owdowiała”, „zamężna” i „rozwiedziona”. 

 W dynamice wysokości wydatków widać jednak także okresy spadków. Co sugeruje, że jeśli opłaty za świadczenia ortodontyczne ponoszone są głównie z własnej kieszeni, to korzystanie z opieki ortodontycznej zmienia się w zależności od ogólnej sytuacji w gospodarce i takich wydarzeń jak światowy kryzys finansowy i ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r. (spadek o blisko 30 proc.).