• Wysokość minimalnych zarobków lekarzy i lekarzy dentystów startujących w zawodzie - w zależności od kraju - wahają się od 1,14 (Irlandia) do 1,94 (Hiszpania) płacy minimalnej, w Polsce wskaźnik ten wynosi póki co 1,39
  • O ile minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia wzrosną od 1 lipca 2022 r. według zaproponowanych stawek, to wskaźnik dla lekarzy, lekarzy dentystów na stażu wobec minimalnego wynagrodzenia wzrośnie do 1,79   

Minimalna płaca medyka a minimalna płaca krajowa

Wysokość proponowanych zarobków lekarzy i lekarzy dentystów od 1 lipca 2022 r. jest zdecydowanie wyższa od minimalnej krajowej, która w 2022 r. wynosi (pełny etat - umowa o pracę) 3010 zł brutto czyli 2209,56 zł netto (w 2021 r. wynagrodzenie to skalkulowano na 2800 zł brutto, a w 2020 r. na 2600 zł). 

Lekarz lub lekarz dentysta stażysta mieliby zarabiać od 1 lipca 2022 r. na pełnym etacie minimum 5379,4 zł brutto, byłoby to zaledwie 1,79 minimalnej krajowej z 2022 r.  (1,91 z 2021 r. i 2,07 z 2020 r.)

Wysokość proponowanej płacy na stażu dla lekarza i lekarza dentysty to o 30 proc. więcej w stosunku do realiów z I półrocza 2022 r. Zgodnie z obwieszczeniem ministra zdrowia z 30 marca 2022 r.: do 30 czerwca 2022 r. wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty wynosi 4186 zł. Oznacza to zaledwie 1,39 kwoty najniższego wynagrodzenia w 2022 r.

Relacja - minimalne płace: krajowa oraz lekarza, lekarza dentysty

Jak wyglądają relacje płacowe w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów na stażu w innych krajach UE?

Irlandia

Dla lekarzy, lekarzy dentystów praktykantów początkowe zarobki nie mogą być niższe niż 2017 euro brutto. Wobec minimalnej pensji krajowej (1774 euro) relacja wysokości zarobków wynosi zaledwie 1,14.

Niemcy

Lekarze przez pierwsze dwa lata kariery pracują jako asystenci, dlatego ich pensja jest stosunkowo niska i wynosi od  2,0 do 2,5 tys. euro brutto miesięcznie. Daje to 1,22 – 1,54 minimalnej krajowej (1621 euro).

Na końcu dwuletniego stażu lekarz, lekarz dentysta mogą zarobić miesięcznie już ok. 4.0 tys. zł euro, co daje stosunek wobec minimalnej krajowej 2,47.

Portugalia

Minimalne wynagrodzenie lekarza pierwszego kontaktu, lekarza dentysty ogólnego to 1426 euro. Minimalna krajowa w Portugalii wynosi 822 euro. W relacji do niej początkujący medycy w Portugalii zarabiają stosunkowo dużo (1,73).

Polska (po zapowiadanych podwyżkach)

Minimalne wynagrodzenie brutto lekarza i lekarza dentysty na stażu od 1 lipca 2022 r. wynosić ma brutto  5379,4 zł brutto. Wynosiłoby to 1,79 minimalnej krajowej z 2022 r. (3010 zł brutto).

Francja

W przypadku lekarza pierwszego kontaktu i lekarza dentysty ogólnego na początku kariery - miesięczne wynagrodzenie waha się od 3,1 tys. do 4,1 tys. euro brutto miesięcznie, co wobec minimalnej płacy we Francji (1603 euro) daje współczynnik 1,88 – 2,56.

Belgia

Dla początkujących lekarzy, lekarzy dentystów tzw. asystentów wynagrodzenie podstawowe wynosi 3212,92 euro brutto (w pierwszym roku pracy). W stosunku do średniej krajowej (1658 euro) lekarze, lekarze dentyści na starcie zarabiają blisko dwukrotność tej kwoty (1,93)

Hiszpania

Minimalne wynagrodzenie lekarza pierwszego kontaktu, lekarza dentysty ogólnego to 2176 euro. Minimalna krajowa w Hiszpanii to 1125 euro. W relacji do niej początkujący medycy w Hiszpanii zarabiają stosunkowo dużo (1,94).