2,3 proc. przyrost to zdecydowanie więcej niż przeciętna zwyżka wśród opłat związanych ze zdrowiem, które w 2014 r. wzrosły przeciętnie o 0,2 proc. (w 2013 r. średnio o 1,8 proc. a w 2012 r. - o 3,2 proc.). Tym razem jednak usługi stomatologiczne zdecydowanie mniej podrożały niż usługi lekarskie (o 3,4 proc.) i nieco mniej niż usługi szpitalne i sanatoryjne (o 2,5 proc.).

Na stosunkowo niską średnią w ochronie zdrowia 0,2 proc. miała wpływ obniżka cen wyrobów farmaceutycznych (o 1,1 proc.), a także urządzeń i sprzętu terapeutycznego (o 0,2 proc.).

Statystykę tę należałoby porównać do średniorocznego wzrostu cen towarów i usług, ten w 2014 r. w stosunku do 2013 r. nie zmienił się - podał GUS.

Rząd zakłada na 2015 r. inflację na poziomie 1,2 proc.