• W sierpniu 2022 r. ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrosły średnio o 0,75 proc.
  • W 6 państwach wzrost cen usług stomatologicznych w sierpniu 2022 r. przekroczył 1 proc.
  • W 10 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się, a tylko w jednym, we Francji - spadły (o 1,4 proc.) 

Ceny usług stomatologicznych w Polsce wzrastają wolniej

Sierpniowa dynamika cen usług stomatologicznych, przyniosła Polsce 7. pozycję wśród państw unijnych.

Wyższy niż w Polsce wzrost cen usług stomatologicznych w sierpniu 2022 r. wystąpił w: Szwecji 3,57 proc., Turcji 3,22 proc., Węgrzech 2,13, Islandii 1,48, Łotwie 1,32, Rumunii 1,21, Irlandii 1,09, Norwegii 1,02 proc., Słowenii 0,83 proc.

W 10 państwach ceny usług stomatologicznych nie zmieniły się, a tylko w jednym, we Francji (o 1,4 proc.) - spadły

Taka sytuacja sprawiła, że w UE wystąpił statystyczny wzrost cen usług stomatologicznych (o 0,02 proc.). 

Wzrost cen usług stomatologicznych w UE