W maju 2021 r. ceny usług stomatologicznych były wyższe od tych z maja 2020 r. o 5,0 proc. - podał GUS. Jeśli chodzi o stosunek cen I – V 2021 r. do I – V 2020 r. wzrost cen wyniósł 11,0  proc.

W ujęciu miesięcznym w maju 2021 r. w sektorze zdrowie ceny usług stomatologicznych (0,6 proc.) wyprzedziły wzrost cen usług lekarskich (0,5 proc.), usług szpitalnych i sanatoryjnych (aż o 7,4 proc.). Ceny urządzeń i sprzętu terapeutycznego wzrosły o 0,5 proc. , a wyrobów farmaceutycznych - o 0,4 proc.

W maju 2021 r. ceny w całym sektorze zdrowia wzrosły o 0,6 proc., natomiast ceny usług i towarów konsumpcyjnych ogółem zwiększyły się o 0,3 proc.

Ceny usług konsumpcyjnych w maju 2021 r., w porównaniu z majem 2020 r. wzrosły o  4,7 proc., a usług stomatologicznych - jak podaliśmy – o 5 proc.

Przypomnijmy, że dynamika cen usług stomatologicznych w kwietniu 2021 r. wyniosła 0,4 proc. (0,2 proc. w całym sektorze zdrowie). W kwietniu 2021 r. ceny usług stomatologicznych były wyższe od tych z kwietnia 2020 r. aż o 12,5 proc. Jeśli chodzi o stosunek cen I – IV 2021 r. do I – IV 2020 r. wzrost cen wyniósł 12,6  proc.